CRIW BRWD

Brwd = (adjective) enthusiastic, hot-blooded, impassioned

Amdanom Ni // About Us

Cwmni theatr dwyieithog yng Nghaerdydd yw Criw Brwd, sydd â'i wreiddiau yn y cymoedd.
Criw Brwd are a bilingual Cardiff based company who make theatre with a valleys viewpoint.

Y Criw // The Crew

Blodeuodd cyfeillgarwch rhwng Elin a Gwawr wedi blynyddoedd o gystadlu brwd mewn Eisteddfodau!  Mae'r ddwy wedi bod yn lwcus o gael gweithio gyda'i gilydd yn rhai o theatrau mwyaf Cymru –  yn chwarae glöwyr ifanc yng nghynhyrchiad Theatr Clwyd o Rape of The Fair Country ac yn chwarae chwiorydd yn The Lion, The Witch and The Wardrobe, Theatr Sherman. Maent hefyd yn gwbwl gytûn eu bod yn caru'r Spice Girls a chrempogau.

Mae tirlun theatraidd Cymru ymysg y mwyaf grymus a bywiog yn Ewrop. Rydyn ni, Criw Brwd, yn hynod o falch i fod yn rhan ohono. Cawn ein hysbrydoli gan leisiau bychain mewn cymoedd dwfn, menywod cryf yn canu'n aflafar ar draethau, eneidiau unig yn clebran yn y local, breuddwydwyr uchelgeisiol mewn trefi bychain, cariad, colled a hiraeth.

 

A county rivalry during the Eisteddfod grew into a strong friendship ten years later. Elin and Gwawr are fortunate to have worked together in some of Wales' finest theatres - from playing child miners in Theatr Clwyd's Rape of The Fair Country, to sisters in Sherman Theatre's The Lion, The Witch and The Wardrobe. They also share a mutual appreciation of the Spice Girls and pancakes.

The theatrical landscape of Wales is one of Europe's most vibrant and compelling. We at Criw Brwd are excited to be a part of it. We are inspired by quiet voices in big valleys, strong women singing raucously on beaches, lonely souls chatting away at the local, big dreamers in small towns, love, loss and hiraeth.

Cysylltu // Contact

  • facebook
  • twitter
elin a gwawr 1.jpg

Your details were sent successfully!