Criw Brwd yn The Other Room


Ry'n ni'n hynod gyffrous fod The Other Room wedi'n caniatau ni i gynnal ein noson gyntaf fel cwmni ar eu llwyfan! Diolch i Dan, Bizzy a'r holl griw, a staff Porters hefyd! Bydd 3 actor yn darllen drafft cyntaf Man Gwyn Man Draw o flaen cynulleidfa wahoddedig. Cyfieithiad newydd sbon o ddrama lwyddiannus Chloe Moss Christmas is Miles Away yw'r prosiect. Ry'n ni'n edrych 'mlaen at gael adborth a chymorth cyn i ni ddechrau trefnu ein lansiad fel cwmni - gobeithio fyddwch chi'n gallu ymuno a ni bryd hynny!!

We're extremely excited that The Other Room have allowed us to use their space to stage our first reading as a company! Thank you to Dan, Bizzy and all the crew, as well as all the Porters staff too! 3 actors will read the first draft of Man Gwyn Man Draw in front of an invited audience. It's a brand new translation of Chloe Moss' successful play Christmas Is Miles Away. We're looking forward to receiving feedback and support before starting to organise our company launch night - we hope you'll be able to join us then!!