Ymweliad â Rhydywaun // Rhydywaun Visit


Bore 'ma gyrron ni lan yr A470 i ymweld â hen ysgol Gwawr - Ysgol Gyfun Rhydywaun, yn Hirwaun. Treulion ni bach o amser gyda'r chweched (bl.12 a 13) a chynnal gweithdy gyda nhw. Ychydig o gemau ac ymarferion wnaethon ni'n bennaf - roedd sgiliau keepy uppy y criw heb ei ail!!

Cyn i ni gyrraedd, roedden nhw wedi darllen drafft ddiweddara' Criw Brwd o 'Man Gwyn Man Draw' a chawson ni sgwrs ddifyr ynglŷn ag ieithwedd y ddrama. Bwriad Gwawr yw cynrychioli tafodiaith yr union ardal hon a chyfleu sut mae pobl ifainc yr ardal wir yn siarad â'i gilydd. Roedd ganddyn nhw sylwadau craff a digon i'w ddweud oedd yn werthfawr i ni wrth fynd ati i wella'r sgript.

Grŵp talentog a diddorol dros ben - diolch o galon i chi am eich gwaith, eich sylwadau a'ch egni. Gobeithio welwn ni chi eto'n fuan!

This morning we drove up the A470 to visit Gwawr's old school - Ysgol Gyfun Rhydywaun, in Hirwaun. We hung out with the sixth form (years 12 and 13) and held a workshop with them. We played a few games and tried out a few excercises - the crew were very skilled at keepy uppy - very impressive!!

Before we arrived, they'd all read Criw Brwd's latest draft of Man Gwyn Man Draw and, after the workshop, we had an interesting discussion about the use of dialect within the adaptation. Gwawr really wanted to accurately portray the dialect of this particular region and to really show how young adults converse naturally in Welsh in the area. They were a very astute bunch and had plenty to say which was so useful for us as we work on our latest draft.

A talented and charming group - thanks so much for your hard work, your comments and your energy. Hopefully see you soon!

G&E