Criw Brwd yn y Sherman!!!


Ry’n ni’n hynod o gyffrous ac yn methu aros tan mis Tachwedd eleni. Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi’u rhaglen ar gyfer Tymor yr Hydref ac ry’n ni mor falch o fod yn rhan ohoni! Byddwn yn cyflwyno’n cynhyrchiad cyntaf, Yn ei Blodau fel rhan o’r cynllun Get It While It’s Hot. Mae sawl cynhyrchiad arbennig iawn yn rhan o’r tymor gan gynnwys addasiad Brian Friel o Hedda Gabler, A Night in the Clink (gyda Chwmni Theatr Papertrail) a’r sioeau Nadolig teuluol poblogaidd: The Snow Queen a Yr Hwyaden Fach Hyll.

Mae’r cynllun Get It While It's Hot yn gyfle euraidd sy’n cynnig platfform i gwmnïau newydd ddangos eu gwaith. Mae pris tocyn yn cynnwys perfformiad, peint a phei – bargen! Dyma’r tro cyntaf i gynhyrchiad iaith Gymraeg fod yn rhan o’r cynllun – sy’n destun balchder i ni, wrth gwrs.

Sioe un-fenyw yw Yn ei Blodau sydd wedi’i hysgrifennu gan un o sefydlwyr Criw Brwd - Elin Phillips. Yn ei thywys ar y daith gyffrous a newydd sbon yma, mae’n cyfarwyddwraig, Branwen Davies. Rydyn ni’n hapus iawn bod Branwen yn ymuno â’r ‘Criw’ ar gyfer y prosiect hwn. Mae Branwen yn aelod o gwmni theatr Dirty Protest ac mae hi’n cyfarwyddo a chynhyrchu eu dramâu byrion iaith Gymraeg. Mae hi’n fentor ar gynllun Script i Lwyfan Cwmni Fran Wen ac yn ddiweddar cyfarwyddodd a chreu ar y cyd y darn verbatim Lleisiau'r Stryd/Street Voices. Mae Branwen hefyd yn gysylltiedig â chynhyrchiad arall sy’n rhan o Dymor Hydref y Sherman – mae hi’n un o ddramodwyr A Night in the Clink (Papertrail/Theatr y Sherman).

Yn ddiweddar, darllenon ni y ddrama yn ei chyfanrwydd am y tro cyntaf ac ry’n ni’n llawn cyffro ein bod am gynnig drama gyfoes, teimladwy a doniol i gynulleidfoedd Caerdydd ddiwedd y flwyddyn.

//

We at Criw Brwd are very excited about this upcoming November. The Sherman Theatre have announced their Autumn Season and we are delighted that we are going to be a part of it! We will be presenting our first production, Yn ei Blodau for their Get It While It's Hot scheme. It is a thrilling season announcement featuring Brian Friel's adaptation of Hedda Gabler, A Night in the Clink (with Papertrail Theatre Company) and the Sherman’s much-loved family Christmas shows: The Snow Queen and The Ugly Duckling.

The Get It While It's Hot scheme is a brilliant opportunity offering a platform for new companies to showcase their work. Included in the price of your ticket is a show, a pint and a pie – what a bargain! This is the first time that a Welsh-language piece will be produced for the slot - something that we are very proud of.

Yn ei Blodau is a one-woman show written by Criw Brwd's Elin Phillips. Guiding her through this wonderful but brand new experience is Branwen Davies our Director. We are so happy to have Branwen joining the 'Criw' for this project. Branwen is a member of Dirty Protest and directs and produces their Welsh-language short plays. She's a mentor on Cwmni Fran Wen's scheme, Script i Lwyfan and has recently co-created and directed the verbatim piece Lleisiau'r Stryd/Street Voices. Coincidently, this is her second project in the Sherman's season as she is also a writer for Papertrail/Sherman Theatre's A Night in the Clink.

Having had our first read-through of the script recently, we can't wait to get cracking and offer Cardiff audiences something new this Autumn.