March 25, 2020

 * See English below

Shw’mae bawb,

Fel llawer iawn o adeiladau celfyddydol a chwmnïau eraill, ry’n ni, Criw Brwd, hefyd wedi cyhoeddi newyddion siomedig. Yn sgîl y sefyllfa bresennol o gylch COVID-19, ochr yn ochr â’n cyd-gynhyrchwyr a’n partneriaid yn Theatr Genedlaetho...

February 4, 2020

*FERSIWN SAESNEG AR GAEL ISOD*

Newyddion da!  Byddwn ni'n cynnig sgyrsiau cyn-sioe i ddysgwyr Cymraeg ar gyfer ein cyd-gynhyrchiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru, Pryd Mae'r Haf?

Bydd y sgyrsiau ar gael cyn sawl un o'r perfformiadau. Dyma'r manylion:

Theatr Soar, Merthyr...

November 19, 2019

Cyhoeddi taith a chast Pryd Mae’r Haf?

Mae Criw Brwd a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoeddi manylion Pryd Mae’r Haf?, sef cynhyrchiad newydd gan y ddau gwmni ar gyfer 2020. Bydd y ddrama’n cael ei llwyfannu yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, a The Other Room,...

September 11, 2019

Mae Theatr Genedlaethol Cymru a ninnau’n falch iawn o gyhoeddi’r cynhyrchiad newydd Pryd Mae’r Haf? mewn cydweithrediad â The Other Room a Theatr Soar. Bydd y ddrama’n cael ei llwyfannu yn Theatr Soar ym Merthyr Tudful ar 6 a 7 Chwefror 2020 ac yn The Other Room yng Ng...

August 22, 2019

Ry’n ni’n hynod o gyffrous ac yn methu aros tan mis Tachwedd eleni. Mae Theatr y Sherman wedi cyhoeddi’u rhaglen ar gyfer Tymor yr Hydref ac ry’n ni mor falch o fod yn rhan ohoni! Byddwn yn cyflwyno’n cynhyrchiad cyntaf, Yn ei Blodau fel rhan o’r cynllun Get It While I...

July 24, 2018

Rydyn ni, Criw Brwd, mor ddiolchgar o fod wedi derbyn grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu’n addasiad iaith Gymraeg o Christmas Is Miles Away gan Chloë Moss. Roeddem yn lwcus o dderbyn cefnogaeth hefyd gan Theatr Soar a The Other Room Theatre. Roedd y ddau se...

January 22, 2018

Wel, dyna ni wedi trefnu ein dangosiad cyntaf! Roedd hi'n noson arbennig - ry'n ni mor ddiolchgar i bawb sydd wedi'n cefnogi.

Roedd yr ystafell yn llawn unigolion creadigol ry'n ni wedi edmygu ers blynyddoedd. Braf oedd gweld gymaint o gefnogaeth o'r sin theatr Gymreig...

January 19, 2018

Bore 'ma gyrron ni lan yr A470 i ymweld â hen ysgol Gwawr - Ysgol Gyfun Rhydywaun, yn Hirwaun. Treulion ni bach o amser gyda'r chweched (bl.12 a 13) a chynnal gweithdy gyda nhw. Ychydig o gemau ac ymarferion wnaethon ni'n bennaf - roedd sgiliau keepy uppy y criw heb ei...

January 14, 2018

Ry'n ni'n hynod gyffrous fod The Other Room wedi'n caniatau ni i gynnal ein noson gyntaf fel cwmni ar eu llwyfan! Diolch i Dan, Bizzy a'r holl griw, a staff Porters hefyd! Bydd 3 actor yn darllen drafft cyntaf Man Gwyn Man Draw o flaen cynulleidfa wahoddedig....

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload