Yn ei Blodau

Mae Fflur yn yr ysbyty yn trio rheoli'i phoen a'i rhieni gofidus. Mae ar fin rhoi genedigaeth ac yn methu'n lân â gwneud synnwyr o'r digwyddiadau sydd wedi arwain at y foment hon; Scott ei chariad, swydd ddiflas, one night stand, gwin, cecru, lipstic, brad, priodasau, pwysau a dyletswydd. Hyd yma mae Fflur wedi bod yn byw ei bywyd fel hedyn yn cael ei chwythu yn y gwynt, ond heddiw, o'r diwedd, mae hi mewn lle da i osod gwreiddiau.

Dyma sioe sy'n olwg gyfoes a pherthnasol ar chwedl Blodeuwedd am wir bŵer menywod.

 

Fflur is in hospital, trying to control the surging pains and manage her nervy parents. She is about to give birth and can't quite make sense of all the events that lead to this moment. Being under the control of her boyfriend Scott, a dreary job, a one night stand, wine, nagging, lipstick, betrayal, weddings, pressure and duty. Fflur has been floating through life in a low level panic, now she finally finds a way to take charge of her life. 

This play offers a contemporary and relevant look at the myth of Blodeuwedd and about the true power of women.

Mae'r fideo yma ar gael ar ein sianel YouTube sy'n cynnwys capsiynau Saesneg.

An English language captioned version of this video is available on our YouTube channel.